en ADR-getuigschrift is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door een bijscholingsopleiding te volgen. Deze dient gevolgd te worden in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum. U dient binnen deze 12 maanden zowel de cursus te volgen, als te slagen voor het examen.

Als je na de vervaldatum je getuigschrift wil verlengen, moet je opnieuw de basisopleiding volgen en slagen voor het examen. Het volgen van een bijscholing volstaat in dit geval niet.

Bijscholing Colli:

4 dagdelen of 2 dagen

Bijscholing Tank:

Bijscholing colli + halve dag

Certificaat

Na het slagen voor het examen bij ITLB vzw ontvangen de deelnemers een certificaat dat 5 jaar geldig blijft,

Na deze periode, moet het attest verlengd worden via een bijscholing en examen via het ITLB.
Vanaf 1 jaar voor het vervallen van het attest, kan men reeds de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de oorspronkelijke datum.
Opgelet: chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen. De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.
Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

U kan bij NMS terecht voor deze bijscholingen.   
U kan pas deelnemen aan dit examen na het volgen van een erkende ADR-opleiding. U wordt bij het ITLB aangemeld voor het examen door het opleidingscentrum. NMS werkt hiervoor met EDUSafe vzw als erkende opleidingspartner.

Kostprijs  

Gesloten aanbod: Volgens offerte
Open aanbod: Check data in onze opleidingskalender

Meer informatie:  

 Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.