Deze opleiding richt zich tot chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren in colli, Hierbij zijn de te vervoeren hoeveelheden groter dan de vrijgestelde hoeveelheden of als het gaat om losgestort vervoer van gevaarlijke stoffen of stukgoederen en kleine tanks.
Chauffeurs die onder de verplichting vallen van ADR Collitransport Cat. I

Inhoud Cursus :

  • Reglementering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.
  • Indeling van de klassen, voorschriften, houders voor gevaarlijke goederen en boorddocumenten.
  • Signalisatie, voorschriften voor tijdens het vervoer
  • Uitrusting van de voertuigen, beschermingsuitrusting
  • Vrijstellingen
  • Preventie en noodmaatregelen in geval van incident of ongeval
  • EHBO
  • Brandblusoefeningen

Hoe lang duurt de opleiding?   

De opleiding duurt 6 dagdelen. Nadien volgt er een examen bij ITLB vzw
Indien je deze opleiding combineert met opleiding elektrische stapelaar en kleine blusmiddelen heb je recht op Betaald Educatief Verlof.

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat dat 5 jaar geldig blijft,

Na deze periode, moet het attest verlengd worden via een bijscholing en examen via het ITLB.
Vanaf 1 jaar voor het vervallen van het attest, kan men reeds de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de oorspronkelijke datum.
Opgelet: chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen. De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.
Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

U kan bij NMS terecht voor deze bijscholingen.   
U kan pas deelnemen aan dit examen na het volgen van een erkende ADR-opleiding. U wordt bij het ITLB aangemeld voor het examen door het opleidingscentrum. NMS werkt hiervoor met EDUSafe vzw als erkende opleidingspartner.

Kostprijs  

Gesloten aanbod: Volgens offerte
Open aanbod: Check data in onze opleidingskalender

Meer informatie:  

 Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.