Om eerste hulp in een onderneming te verzekeren, voorziet de wetgeving dat elk bedrijf moet kunnen beschikken over een minimaal aantal gebrevetteerde hulpverleners. Het aantal is afhankelijk van de aard van de onderneming en wordt bepaald na een risicoanalyse. Los van de wettelijke bepalingen is het van cruciaal belang dat uw werknemers weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. Daarom organiseert NMS de opleiding bedrijfseerstehulp.

Inhoud Cursus :

Snel en gepast reageren kan erger voorkomen. Deze opleiding leert je de gevaren en risico’s van een brand correct inschatten en gepast reageren.

Theorie:

  • Vuurdriehoek
  • Soorten branden, oorzaken en blusmiddelen
  • Kleine blusmiddelen en hun gebruik
  • Hoe handelen bij brand?
  • Hoe handelen bij evacuatie-alarm?

Praktijk:

  • Beginnende brand blussen met draagbare poederblustoestellen en CO2-blustoestellen
  • Brandende frietketel blussen met blusdeken
  • Hanteren van de muurhaspel (facultatief)

Hoe lang duurt de opleiding?   

De opleiding duurt 4 uur.

Certificaat

De deelnemers ontvangen een certificaat dat 5 jaar geldig blijft. Echter raden wij aan om dit jaarlijks te herhalen.

Kostprijs  

Gesloten aanbod: Volgens offerte
Open aanbod: Check data in onze opleidingskalender

Meer informatie:  

 Contacteer ons voor een afspraak of een prijsofferte.