Alle opleidingen worden gegeven door hoogopgeleide docenten die jaarlijks meerdere vervolmakingscursussen volgen en dagelijks in de praktijk staan. Zij leren u de nodige handelingen aan zodat u straks, wanneer het echt van tel is, adequaat reageert. Onze opleidingen vinden plaats in ruime leslokalen waar de nodige apparatuur en uitrusting aanwezig is om de aangeleerde handelingen in te oefenen. Voor opleidingen aan grote groepen vanaf 10 personen komen wij ter plaatse en gebruiken wij de ruimte die u voorziet.