Veiligheid uit zich in verschillende deelaspecten:
• handhaving van rust en openbare orde
• waarborgen van de veiligheid van personen en eigendommen• coördinatie van de hulpverlening bij noodsituaties
• informatie aan de bevolking
• opleiding van interventiediensten


Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op niveau van de burgemeester, van de gouverneur en van de minister.

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren.
De noodplannen worden opgesteld om te zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

De bepalingen van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) kunnen worden aangevuld met bijzondere luiken, die in bijzondere nood- en interventie- plannen staan (BNIP), naargelang de aard van de noodsituaties en risico’s die men ontmoet. Bepaalde risico’s vereisen inderdaad dat rekening wordt gehouden met het specifiek karakter ervan, om zich er zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Om een coördinatie op internationaal niveau mogelijk te maken, kunnen in de noodplannen verscheidene bepalingen en akkoorden van internationale samenwerking opgenomen worden. Het betreft wederzijdse bijstand in met name de bescherming tegen catastrofen en ongevallen.

Voor een intern noodplan bent u als bedrijf zelf verantwoordelijk. Laat NMS u bijstaan in de opmaak hiervan.

bron: crisiscentrum.be