KMO-Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid voor opleidingen georganiseerd door erkende dienstverleners. Ondernemingen kunnen tot 40% subsidies ontvangen.
Meer informatie…


Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De Vlaamse overheid vergoedt deze opgenomen uren “Betaald educatief verlof” aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.